Skip to main content

Privacyverklaring

 

Pro Management Software B.V., KvK nummer 76704734, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Pro Management Software B.V. | Lijstersingel 15 | 2902 JD Capelle aan den IJssel |  +31 10 451 76 76

De Functionaris Gegevensbescherming van Pro Management Software N.V. is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Management Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro Management Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Pro Management Software B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Management Software B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Management Software B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Management Software B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Management Software B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Management Software B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pro Management Software B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro Management Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pro Management Software B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Management Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  • Hits: 4939

Home

De Pro Management-groep levert zowel administratieve diensten als softwareoplossingen op de gebieden van kantoorautomatisering als (sbr-)rapportages en digitale gegevensuitwisseling en ontwikkelt en host websites

Pro Management-Groep


Op deze pagina verstrekken wij een overzicht van alle websites van de Pro Management-groep. De sites bevatten informatie over de werkmaatschappijen, de door de groep ontwikkelde webapplicaties en specifieke branche- of productgerichte informatie.

Software

De werkmaatschappij Pro Management Software ontwikkelt en distribueert standaardsoftware waaronder een klantinformatiesysteem (CRM), rapportagesoftware voor jaarrekeningen, een datawarehouse voor sbr-berichten, voortgangsbewaking, urenregistratie en facturatie, personeelssysteem (HRM), werkprogramma’s, digitale dossiers, koppelingen met alle boekhoudsystemen en diverse portalen voor het uitwisselen van informatie.

GA NAAR WEBSITE

PM Onderwijs Support

De werkmaatschappij Pro Management Onderwijs Support verleent administratieve en personele diensten aan onderwijsinstellingen. Zowel het verzorgen van de boekhouding, de salarisverwerking en personeelmutaties als het opmaken van de jaarrekening, bewaken van budgetten en overige rapportages.

GA NAAR WEBSITE

Administraties

De werkmaatschappij Pro Management Administraties is een allround administratiekantoor, dat volgens de meest moderne online werkmethoden de boekhouding van bedrijfsorganisaties verzorgt alsmede de salarisverwerking en de fiscale aangiften, jaarrekeningen en sbr-raportages naar uitvragende partijen.

GA NAAR WEBSITE

YourSite - Webdesign

Yoursite ontwerpt, bouwt en host websites en -shops. Naast het ontwerpen van nieuwe sites kunnen ook bestaande sites worden aangepast (redesign).
Bij het ontwerpen/aanpassen van websites is het belangrijk dat de bedrijfsidentiteit (corporate identity) goed wordt gepresenteerd.

GA NAAR WEBSITE

AOIC

De oplossing voor het online beschrijven en onderhouden van de interne organisatie. Leg enerzijds de hoofd- en deelprocessen, taken en activiteiten vast en anderzijds de functies en verantwoordelijkheden waaraan de medewerkers gekoppeld zijn.

GA NAAR WEBSITE

ISEEMORE

Met ISEEMORE in één oogopslag zicht op alle operationele en financiële prestaties van uw organisatie middels prestatie-indicatoren (KPI's) met signaalfunctionaliteit. Near-real-time financiële, operationele en commerciële management informatie.

GA NAAR WEBSITE

DigiRecord

DigiRecord.nl biedt een online dossier dat zowel voor de relatie als de intermediair altijd en overal toegankelijk is via een optimaal beveiligde verbinding. Gekoppeld aan uw website kan DigiRecord.nl tevens dienen als klantenportaal.

GA NAAR WEBSITE

SBR/XBRL-oplossingen

Standard Business Reporting (SBR) is de standaard voor rapportages aan de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, bankinstellingen en CBS. Pro Management biedt een volledige oplossing aan.

GA NAAR WEBSITE

 sbr voor woningcorporaties

SBR-Woningcorporaties

Pro Management heeft voor woningcorporaties een specifiek SBR-proces ontwikkeld. Lees hier wat SBR/XBRL-rapportages inhouden, welke stappen er dienen te worden genomen en hoe het rapportageproces, inclusief de controle door de accountant, kan worden ingericht.

GA NAAR WEBSITE

 sbr voor zorginstellingen

SBR-Zorginstellingen

Pro Management heeft voor zorginstellingen een specifiek SBR-proces ontwikkeld. Lees hier wat SBR/XBRL-rapportages inhouden, welke stappen er dienen te worden genomen en hoe het rapportageproces, inclusief de controle door de accountant, kan worden ingericht.

GA NAAR WEBSITE

 sbr schoolinstellingen

SBR Schoolinstellingen

Pro Management heeft voor schoolinstellingen een specifiek SBR-proces ontwikkeld. Lees hier wat SBR/XBRL-rapportages inhouden, welke stappen er dienen te worden genomen en hoe het rapportageproces, inclusief de controle door de accountant, kan worden ingericht.

 sbr service centrum

SBR Service Centrum

Het SBR Servicecentrum kan de publicatie in SBR voor u verzorgen. U zendt ons de jaarrekening toe. Wij maken de SBR-publicatiestukken op, tonen deze online en bieden de SBR-publicatiestukken via www.sbrwebmanager.nl ter goedkeuring aan. Na goedkeuring kan het SBR-bericht direct worden verzonden. U ontvangt per omgaande een bevestiging van ontvangst van de Kamer van Koophandel.

GA NAAR WEBSITE

 sbr webmanager

SBR Webmanager

Dit is een (klanten-)portaal voor online SBR-dossiers, waarin SBR-berichten worden geplaatst voor gegevensuitwisseling met klanten en accountants. Via gekoppelde SBR-werkstromen worden de stukken beoordeeld en gefiatteerd en kunnen assurance-verklaringen worden toegevoegd.

GA NAAR WEBSITE

PM-Top

Online applicatie voor onderwijsinstellingen ten behoeve van het overeenkomen van het plan van inzet (taakbeleid) voor alle medewerkers per jaar, gebaseerd op de cao en rekening houdend met roosters per functie, vakanties, niet gebonden lesuren volgens het basis- of overlegmodel.

GA NAAR WEBSITE

FUTURE FINANCIALS

Future Financials is een initiatief van de Pro Management-groep en ROC Zadkine tot een nieuwe, meer op de praktijk gerichte opleiding op het gebied van administratieve dienstverlening om studenten tijdens de opleiding moderne vaardigheden bij te brengen, waardoor zij beter zijn voorbereid op de maatschappij.

GA NAAR WEBSITE

Laat ons contact met u opnemen

Contact

Pro Management-groep
Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

T: +31 (0) 10 451 76 76
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

  • Hits: 83232